Activiteiten van de PWD

De PWD organiseert excursies, werkavonden en een zwamdag
Excursieprogramma 2018
Dit jaar worden door de PWD zeven excursies georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor belangstellenden, ook voor introducÚs en beginners. Alle excursies zijn gepland op de maandag. Ze beginnen om tien uur en duren tot in de middag. Voor informatie kun je bellen met de excursieleider. Vanaf een uur vˇˇr en tijdens de excursies zijn de leiders ook mobiel bereikbaar*. Bij ongunstige omstandigheden, zoals langdurige droogte, kan een excursie worden afgelast.
Tijdens de excursies worden terreinen op paddenstoelen ge´nventariseerd. Er zal ook aandacht zijn voor instructie van beginners. Het is aan te raden om goed schoeisel of laarzen mee te nemen. Vooral laat in het seizoen is hoge grasvegetatie vaak nat, ook als het niet heeft geregend. De lunch wordt gewoonlijk in het veld gebruikt en daarom is het raadzaam om een lunchpakket en iets te drinken me te brengen. Uit een oogpunt van milieuzorg en kostenbesparing is gecombineerd reizen naar de excursies zinvol.
Na afloop van de excursies worden doorgaans geen volledige soortenlijsten aan de deelnemers toegezonden of op de website gepubliceerd. Dit in verband met de volle agenda van de excursieleiders tijdens het paddenstoelenseizoen en het vaak veel later binnenkomen van nadeterminaties. Soms worden per mail wel bijzondere vondsten gedeeld. Fotografen wordt geadviseerd zich te beperken tot in het veld met zekerheid herkende soorten of goede afspraken te maken met personen die gefotografeerd materiaal thuis determineren. In de praktijk blijkt er bij foto’s nogal eens wat mis te gaan met de naamgeving. In de nieuwsbrief van 2018 zullen beknopte verslagen van de hier aangekondigde excursies worden opgenomen met selecties van bijzondere vondsten.
De excursies van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe alterneren meestal met die van de Mycologische Werkgroep Groningen (WMG), zodat paddenstoelenliefhebbers uit het noorden activiteiten van beide groepen kunnen bijwonen. Voor het excursieprogramma van de MWG verwijzen we naar hun website: groningen.paddestoelenkartering.nl.

*U kunt een lijstje met telefoonnummers opvragen door een e-mail te sturen naar drenthe@paddestoelenkartering.nl

Excursiedata
(terug naar boven)
  • Maandag 27 augustus. Afgelast wegens droogte.

  • Maandag 10 september. Afgelast wegens droogte. Helaas zien we ons genoodzaakt om ook de tweede geplande excursie van de PWD op maandag 10 september a.s. naar S÷gel af te zeggen wegens gebrek aan paddenstoelen. Het noorden van Duitsland is nog ernstiger door droogte getroffen dan Drenthe. Rob Chrispijn heeft onlangs op een verkenningsexcursie ten noorden van S÷gel slechts twee soorten plaatjeszwammen gezien. Het zal duidelijk zijn dat dit de lange autorit niet loont.
    Recent is er in Drenthe plaatselijk veel regen gevallen, zodat de vooruitzichten voor paddenstoelen gunstiger worden.

  • Maandag 24 september. Golfbaan De Gelpenberg bij Aalden. De beheerder van deze golfbaan heeft de PWD uitgenodigd om de paddenstoelen op hun terrein te inventariseren. Dit gebied van circa 80 ha omvat ook stroken bos, stukjes heide en schraal grasland. Er zijn eerder al veel gegevens verzameld over planten, vogels en insecten. De uitkomsten spelen een rol bij het beheer van de natuurelementen. Indien we op de golfbaan zijn uitgekeken, kunnen we in de omgeving van Aalden en Meppen diverse andere terreinen bezoeken die interessant zijn voor paddenstoelen. Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats van de golfbaan aan de Gebbeveenweg (co÷rd. 243,3 - 535,6). Leiding Eef Arnolds.

  • Maandag 8 oktober. Het Eexterveld tussen Anderen en Eext. Het Eexterveld bestaat voornamelijk uit verschralend grasland en heide, met hier en daar bosjes, wilgenstruweel en veentjes. Bijzonder is de ligging op potklei die tot uiting komt in de rijke en bijzondere plantengroei. En een bijzondere mycoflora! Ieder bezoek is wel goed voor een flinke soortenlijst met een paar verrassingen. Verzamelen om 10 uur langs de doodlopende westelijke zijweg van de Torenweg bij Eext (co÷rd. 243,5 - 559,7). Leiding Rob Chrispijn.

  • Maandag 22 oktober. Afgelast wegens droogte.

  • Maandag 5 november. Kortewegse Bos bij Laaghalerveen. Dit terrein is vorig jaar door ons ge´nventariseerd voor de eigenaar, Stichting Het Drentse Landschap. Een verslag hiervan staat elders in deze nieuwsbrief. Het westelijke deel van het terrein is toen slechts ÚÚn maal laat in het seizoen bezocht. Op deze excursie willen we aanvullende gegevens verzamelen. Behalve bos vinden we er twee mooie veentjes en een schraal stukje heide met opslag op vergraven grond. Het ziet er veelbelovend uit. Verzamelen om 10 uur aan het einde van de doodlopende zuidelijke zijweg van de Suermondsweg tegenover boerderij landzicht (co÷rd. 227,7 - 549,4).

  • Maandag 19 november. Omgeving van Havelte. Door de aanwezigheid van kalkhoudende keileem in de bodem heeft de omgeving van Havelte een rijke en bijzondere mycoflora. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we verschillende kanten op. Befaamd zijn de heischrale graslanden op de Havelterberg en op de Kleine en Grote Startbaan, maar ook de bossen mogen er zijn. Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats bij de nieuwe schaapskooi aan de Helomaweg (co÷rd. 211,3 - 533,5). Leiding Eef Arnolds.
WERKGROEPAVONDEN
Werkgroepavonden worden niet meer van tevoren vastgelegd omdat de beschikbaarheid van interessante paddenstoelen te onvoorspelbaar blijkt te zijn. Een rijke oogst op een excursie kan aanleiding zijn om aansluitend een werkgroepavond in Holthe bij Beilen te beleggen. Actieve werkgroepsleden en excursiegangers worden daarvan per mail op de hoogte gesteld.

(terug naar boven)

Drentse Zwamdag 2019

De Drentse Zwamdag zal volgend jaar gehouden worden op zaterdag 6 april te Holthe. Ook mensen van buiten Drenthe zijn uiteraard welkom. Het programma bestaat uit enkele presentaties in de ochtend en een korte excursie in de middag. Details wordt begin volgend jaar bekend gemaakt en per mail aan de werkgroepsleden toegezonden.
Kleverige aardtong
Kleverige aardtong (Geoglossum glutinosum), foto: Eef Arnolds