Activiteiten van de PWD

De PWD organiseert excursies, werkavonden en een zwamdag
Excursieprogramma 2019

Het excursieprogramma voor 2019 is nog niet bekend.

Tijdens de excursies worden terreinen op paddenstoelen geïnventariseerd. Er zal ook aandacht zijn voor instructie van beginners. Het is aan te raden om goed schoeisel of laarzen mee te nemen. Vooral laat in het seizoen is hoge grasvegetatie vaak nat, ook als het niet heeft geregend. De lunch wordt gewoonlijk in het veld gebruikt en daarom is het raadzaam om een lunchpakket en iets te drinken me te brengen. Uit een oogpunt van milieuzorg en kostenbesparing is gecombineerd reizen naar de excursies zinvol.
Na afloop van de excursies worden doorgaans geen volledige soortenlijsten aan de deelnemers toegezonden of op de website gepubliceerd. Dit in verband met de volle agenda van de excursieleiders tijdens het paddenstoelenseizoen en het vaak veel later binnenkomen van nadeterminaties. Soms worden per mail wel bijzondere vondsten gedeeld. Fotografen wordt geadviseerd zich te beperken tot in het veld met zekerheid herkende soorten of goede afspraken te maken met personen die gefotografeerd materiaal thuis determineren. In de praktijk blijkt er bij foto’s nogal eens wat mis te gaan met de naamgeving. In de nieuwsbrief van 2018 zullen beknopte verslagen van de hier aangekondigde excursies worden opgenomen met selecties van bijzondere vondsten.
De excursies van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe alterneren meestal met die van de Mycologische Werkgroep Groningen (WMG), zodat paddenstoelenliefhebbers uit het noorden activiteiten van beide groepen kunnen bijwonen. Voor het excursieprogramma van de MWG verwijzen we naar hun website: groningen.paddestoelenkartering.nl.

*U kunt een lijstje met telefoonnummers opvragen door een e-mail te sturen naar drenthe@paddestoelenkartering.nl

Excursiedata
(terug naar boven)
WERKGROEPAVONDEN
Werkgroepavonden worden niet meer van tevoren vastgelegd omdat de beschikbaarheid van interessante paddenstoelen te onvoorspelbaar blijkt te zijn. Een rijke oogst op een excursie kan aanleiding zijn om aansluitend een werkgroepavond in Holthe bij Beilen te beleggen. Actieve werkgroepsleden en excursiegangers worden daarvan per mail op de hoogte gesteld.

(terug naar boven)

Drentse Zwamdag 2019

De Drentse Zwamdag zal volgend jaar gehouden worden op zaterdag 6 april te Holthe. Ook mensen van buiten Drenthe zijn uiteraard welkom. Het programma bestaat uit enkele presentaties in de ochtend en een korte excursie in de middag. Bekijk het programma!
Kleverige aardtong
Kleverige aardtong (Geoglossum glutinosum), foto: Eef Arnolds