Paddenstoelenwerkgroep Drenthe

De Stichting Paddenstoelenwerkgroep Drenthe (PWD) is opgericht in 1999.
De doelstellingen van de PWD zijn:
  • Het organiseren en stimuleren van mycologisch onderzoek in Drenthe, vooral door middel van inventarisaties en het houden van bijeenkomsten.
  • Het verzamelen van paddenstoelengegevens over Drenthe in een databestand in samenwerking met de Nederlandse Mycologische Vereniging.
  • Het publiceren over paddenstoelen in Drenthe in een nieuwsbrief, tijdschriften, rapporten en boekvorm.
  • Het publiceren van een verspreidingsatlas van paddenstoelen in Drenthe.
  • Het beschikbaar stellen van paddenstoelengegevens aan terreinbeherende instanties en het verstrekken van beheersadviezen om mycologische waarden te behouden of te vergroten.
  • In voorkomende gevallen het uitvoeren van (betaalde) opdrachten wat betreft veldonderzoek aan paddenstoelen in Drenthe.
  • Educatie op het gebied van paddenstoelenkennis en -bescherming door het organiseren van openbare excursies en lezingen, alsmede het verlenen van medewerking op het vlak van natuureducatie.
  • Het verstrekken van informatie over paddenstoelen aan genteresseerden, terreinbeheerders en de provinciale media.
  • IJveren voor het behoud van mycologisch belangrijke terreinen in Drenthe.
logo
Atlas 2015 PWD Nieuwsbrief en andere publicaties

De Paddestoelenwerkgroep Drenthe verspreidt n keer per jaar een nieuwsbrief onder haar medewerkers en onder regionale organisaties die actief zijn in natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeheer. Belangstellenden kunnen deze nieuwsbrief kosteloos downloaden op deze website in de rubriek Nieuwsbrief.
Vaste rubrieken in de nieuwsbrief zijn:
Ook belangstellenden uit andere delen van Nederland zijn welkom om deel te nemen aan de activiteiten van de werkgroep.
Naast de nieuwsbrief worden af en toe rapporten gepubliceerd over de paddenstoelen in bepaalde Drentse terreinen. De recent verschenen rapporten zijn te vinden in de rubriek publicaties en kunnen daar kosteloos worden gedownload.
Sinds 2011 wordt gewerkt aan een Ecologische Atlas van paddenstoelen in Drenthe.
Samenstelling van het bestuur van de PWD

Eef Arnolds (voorzitter,secretaris)
Cecile van Mierlo (penningmeester)
Rob Chrispijn
Bernhard de Vries

Contactgegevens: e-mail: drenthe@paddestoelenkartering.nl

De Activiteiten van de Paddestoelenwerkgroep Drenthe worden ondersteund door een subsidie van de Provincie Drenthe.

Alle karteringsgegevens die door de PWD in Drenthe worden verzameld, worden tevens toegevoegd aan het landelijke gegevensbestand van de Nederlandse Mycologische Vereniging, dat wordt beheerd oor de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland.
Echte hanenkam
Hanenkam (Cantharellus cibarius), foto: Eef Arnolds